Задание за изработка

След приемането на предварителната оферта следват разговори, целта на които е уточняване на окончателните детайли по изработката на уеб сайта. Резултата е „Задание за изработка на уеб сайт“, в което се определят точната цена, конкретните срокове за изработка и детайлно описание на сайта и неговите функционалности. На този етап се определят и редица важни елементи в процеса като екип по изграждане на сайта от страна на клиента, име на домейн, хостинг, маркетингови материали използвани в сайта, текстове на сайта, снимков материал, цветова гама, поддръжка и гаранции на сайта.

Именно на базата на това задание се изгражда сайта и той се счита завършен, когато са изпълнени всички точки от заданието.