Изпълнение

След като знаем какво трябва да представлява уеб сайта, започваме да работим върху изпълнението на заложените задачи. В процеса на изграждането на уеб сайта активно участва и екип от страна на клиента. На различните етапи от разработката ние Ви предоставяме за оценка и мнение готовите до момента елементи и извършваме необходимите корекции. Именно активното участие от страна на клиента е решаващата предпоставка за адекватни резултати в края на процеса.

АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН

Имайки предвид дефинираните цели и задачи на сайта първоначално се изгражда архитектурата на сайта – определят се основните компоненти на сайта, тяхната структура, взаимосвързаност, конвенции за имена на връзки и файлове, навигация, постигане на интерактивност, ползваемост на сайта, подходящите функционалности и т.н.

Без съмнение графичната концепция (дизайна) на сайта е от ключово значение за цялостното възприемане на сайта от потребителите. Макар, че често дизайна се явява централна точка в дикусиите по изграждането на сайта, той в крайна сметка не е самоцел, а е следствие от много други фактори, определени в подготвителния етап: цели на сайта, аудитория, архитектура, вложени функционалности. Ние се стремим да изградим запомнящ се вид на сайта, подчертаващ неговото съдържание и функционалност и съобразен с маркетинговите изисквания на клиента – стил, излъчване, визия, цветова гама, задължителни елементи на марката, предпочитания на клиента.

ПРОГРАМИРАНЕ

След като имаме ясна концепция за сайта, време е тя да се превърне в програмен код и сайта да „оживее“. На този етап от графичния модел на сайта се изготвят HTML компонентите, програмира се начина на взаимодействие на потребителя със сайта, модела на базата данни, системата за управление на съдържанието, системата за валидиране на данни, достъпа до информацията на сайта и т.н.

Използваме най-съвременните уеб технологии и езици за програмиране, за да изградим сайт съчетаващ привлекателен облик, ясна информационна структура, удобна навигация и правилно подбрани функционалности – сайт, който подчертава корпоративната идентичност и помага за популяризиране на фирмата.

ВЪВЕЖДАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ

До тук сайта технически е изграден и следва добавяне на неговата най-важна част – съдържанието. Дали сайта ще бъде полезен и интересен за посетителите зависи най-вече от съдържанието, което предлага – текстове, фотографии, мултимедия, интерактивни приложения, допълнителна информация и т.н.

Често клиентите не оценяват ролята на съдържанието. За съставянето на уникално съдържание се изискват усилия, които често се пренегват, но те имат решаваща роля за успеха на сайта.