Обучение

В заключителната част от процеса на изработка на уеб сайт ние извършваме обучение за работа с уеб сайта. В зависимост от неговата сложност и специфика това обучение може да включва сложни административни дейности за управление на различните аспекти на сайта или по-прости дейности необходими за промяна на съдържанието на сайта.