Подписване на договор

Последната стъпка преди самото изграждане на уеб сайта е подписването на договор за изработка, както и на заданието за изработка, което е неразделна част от договора.

До този момент с изработването на заданието е свършена една основна част от работата по сайта и затова клиента заплаща 50% от договорената сума за изработката на сайта.