Проектиране

Целта на един корпоративен уеб сайт преди всичко е до доведе до развитие на перспективите за даден бизнес. Затова в началото на процеса по изграждане на сайта ние разговаряме за спецификата на бизнеса на клиента, за конкретните цели, поради които се изгражда сайта и за задачите, които ще рашава. Знаейки какво се иска от сайта предлагаме предварителна оферта, която при одобрение от страна на клиента уточняваме в детайлно задание. На базата на заданието и подписания договор започва същинското изграждане на сайта.

За да бъде уеб сайта не просто визитна картичка, а ефективен бизнес инструмент е необходимо първоначално да се формулират конкретните задачи, които се поставят пред него. Ето защо на тази първоначална стъпка, в разговори с клиента, ние се опитваме да разберем неговите нужди, неговите идеи и виждания и най-вече целите, които се поставят пред работещия сайт. Това често е свързано с анализ на бранша и предмета на дейност на фирмата, проучвания на пазара, на конкуренцията, на целевите групи и на добрите практики в сферата на дейност на клиента.