Тестване

Финалният етап по разработката на уеб сайта изисква провеждането на различни тестове, които имат за цел да потвърдят, че крайния продукт отговаря на първоначалните изисквания и работи надеждно и безпроблемно. Процесът включва отсраняване на грешки или неточности, корекции по сайта, изчистване на съдържанието и други. На този етап се извършва и първоначално оптимизиране на сайта, което ще го направи известен и лесно откриваем в Интернет.

След като сайта е изграден са необходими тестове, които да покажат, че той функционира както е предвидено първоначално в заданието. Провежда се тестване при различни браузери, различни резолюции на екрана, поведение при натоварвания, проверка на линковете, проверка на правилната работа на функционалностите на сайта и др.

Клиентът има възможност да участва в процеса на тестване и при забелязани несъотвествия със заданието или грешки при работата на сайта се извършват промени до пълното им отстраняване. Ако желаните промени не са включени в заданието това може да доведе до предоговаряне на крайната цена.