Интернет маркетинг и реклама

Интернет маркетингът е модерният начин за реклама. С АБВ Софт можете да разчитате на завършена Интернет маркетингова стратегия.

Какво е Интернет маркетинг?

Докато преди години маркетинга се е схващал като проучване на пазара с оглед търсенето и предлагането на стоки, а маркетинговия отдел се е занимавал с пласирането на продукцията, в съвременния смисъл фокуса е изместен към клиента и маркетингът вече се възприема като съвкупност от механизми за предоставяне на стойност за потребителите и за управление на взаимоотношенията с тях. Интернет технологиите предлагат един разбираем начин на взаимодействие на потребителя с предлагания продукт и с компанията като цяло – бизнеса никога не е бил толкова близо до своите клиенти. Именно тясната връзка между търговец и клиент е основният елемент, който отличава традиционния от Интернет маркетинга. Интернет маркетингът е директен маркетинг – чрез него Вие имате директен контакт със своите клиенти. Интернет маркетинга (или още онлайн маркетинг, уеб маркетинг, е-маркетинг) предлага един неповторим, близък и интерактивен начин на взаимодействие на потребителя с предлагания продукт или услуга, което повече от много други традиционни средства определя нагласата му за покупка.

Ползи от Интернет маркетинга.

Накратко, онлайн маркетинга може да бъде дефиниран като „рекламна дейност в Интернет”. Интернет технологиите дават на онлайн маркетинга редица възможности, които отсъстват при традиционния маркетинг, a именно:

 • Рекламата в Интернет е ефектна. Съвременните технологии позволяват наистина впечатляващо представяне на рекламирания продукт и неповторимо изживяване от страна на клиента. Мултимедийните онлайн формати често не отстъпват на телевизионните, като в допълнение предлагат и възможност за обратна връзка;
 • Рекламата в Интернет е евтина. В сравнение с останалите медии, цената на рекламата в Интернет е значително по-ниска. В допълнение, същността на Интернет позволява да се достигне до много по-широка аудитория в сравнение с традиционните медии (вестници, радио и телевизия);
 • Рекламата в Интернет е гъвкава. Онлайн форматите позволяват много по-бързо и евтино да се промени съдържанието, когато това е необходимо;
 • Рекламата в Интернет е насочена. Онлайн рекламата позволява много точно да се избере определена целева група. Така Вашето рекламното послание достига до точните хора;
 • Рекламата в Интернет е с измерим ефект. Инструментите на Интернет маркетинга позволяват проследяване с голяма точност на резултата от рекламата.
Интернет рекламата е модерният начин за реклама. Правилното използване на инструментите на Интернет маркетинга води до привличане на повече клиенти, до увеличаване на продажбите, до постигане на конкурентно предимство и в крайна сметка до дългосрочни, стабилни положителни резултати за бизнеса.

Инструменти на Интернет Маркетинга.

Интернет маркетингът, като процес на изграждане и развитие на цялостното представяне на Вашата фирма в Интернет средата, е комплексна дейност. В сложната задача за привличане на вниманието на клиентите, АБВ Софт Ви предлага всички основни инструменти на уеб маркетинга:

 • Google AdWords
 • Оптимизация за търсещи машини (SEO)
 • Банер реклама
 • E-mail маркетинг
 • Landing Page
 • RSS маркетинг
 • Афилиейт маркетинг
 • Маркетинг чрез Социални Мрежи
Зад тези сложнозвучащи термини стоят инструменти, които ние от АБВ Софт, знаем как да използаме така, че броя на вашите клиенти да нарастне забележимо.

Какво предлагаме?

Когато работим върху Вашата Интернет реклама, ние се сремим да отчитаме цялостната Ви стратегия за визията и поставените цели на фирмата в Интернет пространството. С АБВ Софт можете да разчитате на завършена уеб маркетингова стратегия: започвайки от процеса на планиране, изграждане и поддръжка на сайта, през процеса на анализ на пазара, определяне на потенциалните клиенти и групи, към които е насочена вашата дейност, поставянето на ясно разграничими и измерими маркетингови цели до избор на подходящи за поставените цели инструменти за уеб маркетинг и изготвяне на подробни анализи на осъществените кампании както и на препоръки и съвети за осъществяването на последващи рекламни дейности.