IT консултиране

Моделиране на IT решения по мярката на Вашия бизнес

IT консултиране и внедряване на бизнес софтуер

Разрастването на дейността на една съвременна фирма неизбежно води до затруднения в управлението на информационните потоци в нея. Когато не се разполага с цялата информация или отсъстват методи за организация в управлението на бизнес процесите във фирмата, то взимането на правилните решения или осъществяването на необходимия контрол е силно затруднено. В резултат нарастват неточностите при изпълнението на различни дейности, а оттам и недоволните клиенти. Без взимането на необходимите мерки за управление на бизнеса, процесите стават все по-тромави, което дава негативно отражение върху конкуретноспособността на фирмата. В днешно време, внедряването на софтуер за управление на бизнеса е съвременното средството, което осигурява по-нататъшния растеж на компанията. Тази стъпка е отговорна и до голяма степен нетривиална предвид спецификата на бизнес процесите, характерни за всяка фирма, както и разнообразието и сложността на софтуерните средства. АБВ Софт има компетенциите да бъде Вашия консултант в отговорния процес на прилагането на софтуерни решения за управление на бизнеса. Предлагаме както разработкаването на софтуер по поръчка, решаващ специфични проблеми на бизнеса така и консултации при внедряването на готови софтуерни продукти.

Софтуер по поръчка

Какво е софтуер по поръчка
Въпреки, че организацията и дейностите на фирмите в една сфера до голяма степен си сходни, винаги съществуват разлики, продиктувани от спецификите на конкретната фирма. Именно те са причината в една голяма част от случаите готовите софтуерни решения да не могат да задоволят напълно изискванията на клиента. Софтуерът по поръчка, наричан още специализиран софтуер, се отличава с тясната си насоченост и е съобразен максимално с конкретните потребителски изисквания. В сравнение с готовите софтуерни продукти, при които е необходимо да приспособите спецификите на Вашия бизнес към готовата система, при процеса на разработването на софтуера по поръчка се възприема обратния подход – разработваният софтуер се приспособява към спецификите на организацията и бизнес процесите във Вашата фирма. Това именно е и основното предимство на софтуера по поръчка. Ние от АБВ Софт предлагаме пълния цикъл на бизнес анализ, проектиране, разработка и внедряване на софтуер по поръчка – както уеб, така и десктоп-базиран.

Уеб-базиран софтуер по поръчка
Уеб базираният софтуер в крайна сметка може да се разглежда като един обикновен сайт, но за разлика от корпоративния сайт, който изпълнява презентационни и маркетингови цели, уеб базирания софтуер служи за управление и анализ на бизнес процесите в една фирма. Уеб базираните приложения спомагат за решаване на широк кръг бизнес задачи: управление на връзката с клиенти и бизнес партньори, административни справки, онлайн търговия и разплащане, контрол на достъпа до информация, повишаване на продажбите, следене на движението на стоки и товари, счетоводство, склад и много други.

Предимства на уеб базирания софтуер
Въпреки ограниченията на уеб средата, днешните уеб приложения не отстъпват по функционалност на десктоп базирания софтуер. В допълнение притежават и редица предимства:
  • Уеб приложенията не изискват инсталация. Eдинственото, което е необходимо за работа с тях е наличието на уеб браузер
  • Уеб приложенията работят независимо от типа операционна система. При тях взаимодействието се осъществява чрез уеб браузер
  • Уеб приложенията работят с почти всякакъв тип устройства с достъп до Интернет. Могат да се ползват както традиционните компютри и лаптопи така и повечето мобилни устройства – телефони, смартфони, таблети и др. Уеб приложенията са достъпни от всяка точка на света – съществува удобството за сигурна работа на отдалечено работно място с данни от корпоративната мрежа от оторизирани потребители с различни нива на достъп
  • Уеб приложенията комбинират работа в онлайн и офлайн режим, както и работа само в локална мрежа. От съображения за сигурност уеб приложението може да бъде настроено за достъп само от Вашата корпоративна мрежа
  • Връзка с уеб сайт или софтуерен продукт. Ако вече имате внедрен софтуер за управление на бизнеса, АБВ Софт Ви предлага разработка на уеб приложения и интегриране с наличната система. По този начин може да се възползвате максимално от предимствата на уеб базирания софтуер, запазвайки в същото време пълно-функционалните възможности и високите качества на десктоп софтуера.

Десктоп базиран софтуер по поръчка

Ако се нуждаете от пълната мощ на съвременните езици за програмиране и възможностите на модерните системи за управление на бази данни за създаване на сигурни и пълнофункционални системи с неограничени възможности за настройка и богат потребителски интерфейс, АБВ Софт Ви предлага разработката на десктоп базиран софтуер по поръчка. Макар десктоп базираните системи да изискват повече ресурси за рабработка те преодоляват ограничениата на уеб средата и разкриват пълните възможности на съвременните информационни технологии за ефективно управление на бизнеса.

IT бизнес консултиране

Можем да бъдем Ваши консултанти при избора и внедряването на цялостни решения за управление на Вашия бизнес – ERP системи. Въпреки неоспоримите предимства на софтуера по поръчка, готовите софтуерни продукти за управление на бизнеса в повечето случаи са оптималното решение за фирмите. Обикновено това са решения създадени от големи софтуерни фирми, изпробвани в практиката и отличаващи се с богатите възможности, пълна функционалност и гъвкавост при внедряване. Внедряването на софтуер за управление на бизнеса е отговорен и сложен процес, изискващ сериозни познания, както в областта на управление на бизнеса, така и в областта на информационните технологии. АБВ Софт има компетенциите да бъде Ваш консултатнт в този процес.

IT аутсорсинг

Ние от АБВ Софт вярваме, че енергията, вложена в управлението на Вашия бизнес трябва да бъде фокусирана върху специфичните за него дейности и при това спомагателни дейности, като тези свързани с IT, не би трябвало да отвличат вниманието Ви от базовите задачи. Едно удобно решение, което Ви предлагаме е директен аутсорсинг на IT звена като начин да минимизирате разхода и подбряване качеството на услугата.