Оптимизация за търсещи машини

Какво представлява SEO

SEO (Search Engine Optimization) е термин, обобщаващ дейностите пo един уеб сайт, в резултат на които търсещите роботи, в отговор на дадена заявка за търсене откриват и поставят Вашия сайт по-напред в сравнение с милионите други. Като цяло колкото по-напред в резултатите от търсенето се появява един сайт, толкова повече посетители ще получи той от търсещите роботи. Накратко – SEO е процес, през който един сайт минава, за да има повече посетители.

Предимства

Независимо, че Вашият сайт може да бъде с уникално съдържание и добър дизайн, ако той не се появява в първите страници на търсещите роботи, малък брой потенциални клиенти ще открият виртуалната врата на Вашия бизнес. Доброто позициониране на Вашия сайт по определени, подходящи за Вашия бизнес ключови думи и фрази гарантира повече посещения, което е предпоставка за повече запитвания, съответно повече продажби и печалба. Оптимизацията за търсещи машини е най-добрия маркетингов инструмент за популяризиране на уеб сайтове. Ако не разчитате на този процес единствения друг начин за привличане на голям брой посетители на сайта е чрез директна реклама. Тя обаче не е евтина и в някои случай далеч не толкова ефективна. Въпреки, че процесът на SEO оптимизация на сайт не е кратък, резултатите от него са видими и не изискват значителни средства.

Какво предлагаме

АБВ Софт предлага изграждането на цялостна SEO стратегия за Вашия сайт с една проста цел – да доведем повече клиенти при Вас! Всеки нов уеб сайт изграден от АБВ Софт е базово оптимизиран, което означава, че нашите клиенти получават своя нов сайт с всичко необходимо за едно добро начално индексиране от търсещите машини. Индексирането от търсещите машини отнема време, поради което добър подход за популяризирането на един нов сайт е също така и публикуването му в онлайн каталози и онлайн рекламата. SEO не е еднократен акт, особено когато се преследват високи бизнес цели. Ако притежавате уеб сайт, който не се класира достатъчно високо в резултатите от търсенето, може да разчитате на АБФ Софт за изграждането на цялостна оптимизация.

  • Първата стъпка е изготвяне на детайлен анализ на сайта по отношение на неговото позициониране в Интернет и оптимизацията му за търсещи машини. Това включва изследване на откриваемостта на Вашия сайт, на неговото съдържание, структура и дизайн, анализ по отношение на най-подходящите ключови думи, как търсят Вашите клиенти, кои са Вашите конкуренти и каква е тяхната стратегия за добра откриваемост, причини поради които са класирани по-напред спрямо Вас и т.н. Като резултат от проведения анализ, Вие получавате подробен доклад с конкретни препоръки за успешно SEO на Вашия сайт.
  • На базата на проведения анализ, екипът на АБВ Софт извършва необходимите промени по текстовете или структурата на Вашия сайт, така че той да бъде по-успешно сканиран от търсещите машини и класиран от тях на челни позиции при търсенията.
Постигането на добри позиции при резултатите от търсене, както и тяхното съхраняване не са самоцел. Именно затова ние от АБВ Софт подхождаме към процесите на оптимизация комплексно в контекста на цялостното онлайн представяне на фирмата и с акцент върху постигането на реален икономически ефект.